5 C
Skadowsk
Четвер, 4 Березня, 2021

Чи зобов’язані підприємці платити пайові внески при встановленні тимчасових споруд. Коли ні.

Як повідомляє сайт Скадовської міської ради, в Раді працює комісія по визначенню обсягів пайової участі власників тимчасових споруд для проводження підприємницької діяльності у м. Скадовську. Члени комісії вже визначили час проведення конкурсу по отриманню тимчасових місць для провадження підприємницької діяльності у м. Скадовську в літній сезон, а саме 2019 року 20 березня 2019 року.

Конкурс відбудеться традиційно у залі засідань міської ради, початок о 10.00 годині.

Чесно кажучи, давно мені не приходилось читати законодавство у порядку як нас вчили за часів існування Ліги підприємців міста Скадовська», але ось згодилось. Спочатку Основний Закон – Конституція України, а там ст..19 (моя улюблена)

« Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»

Без юридачних термінів це так.

Все чого від підприємця хоче влада різного рівня повинно бути записано в ЗАКОНІ, також в законі повинен бути написаний ПОРЯДРОК, тобто як від підприємця отримати те чого хоче влада відповідно до закону.

І ВСЕ! Ніяка влада місцевого рівня не може творити відсебеньки. То буде незаконно.  

Якщо ви не в змозі перечитати всі ті куски Законів та Порядків, або заплутались в сухих юридичних словах як плуталась я, то просто зверніть увагу на виділення у тексті. Читаємо разом.

 

…А я, вибачте, маю кілька питань, роздумів та прохання.

Чинне законодавство наділяє виконавчі органи місцевих рад певними повноваженнями щодо регулювання правовідносин, в тому числі,  які виникають в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

Відповідно до статті 30 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»  до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відноситься організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.

Питання щодо утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності, на яких розміщені тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення врегульовані, зокрема Законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”

Згідно статті 13 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” до об’єктів          благоустрою населених пунктів належать:

  •        1) території загального користування:
  •        а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки  садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
  •       б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;
  •       в) майдани, площі, бульвари, проспекти;
  •       г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;         пляжі;
  •       д) кладовища;
  •       е) інші території загального користування;
  •       2) прибудинкові території;
  •       3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;
  •       4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою, а не у розвитку об’єктів інфраструктури міста.

Так, згідно  частини  3 статті 40 Закону “Про регулювання містобудівної діяльності”,  пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію ( ТС не об’єкт будівництвадо відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури

Згідно пункту 5 частини першої статті 16 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” на об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо. Визначення поняття “тимчасова споруда торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності” передбачене статтею 28 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, а саме це є одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Частиною четвертою вищезазначеної статті передбачено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Даний порядок затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності” (надалі – Порядок).

Відповідно до пункту 2.1 цього Порядку,  підставою для розміщення тимчасової споруди є паспорт прив’язки тимчасової споруди.  Крім того, пунктом 2.15 визначено, що паспорт прив’язки видається на безоплатній основі.  Пункт 2.2 Порядку визначає, що замовник, який має намір встановити тимчасову споруду, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення тимчасової споруди.

Отже, для розміщення тимчасової споруди суб’єкту господарювання необхідно звернутися до уповноваженого органу та отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди. Інших документів  вище зазначеними законами та Порядком не визначено. 

Статтею 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою забезпечення механізму  взаємодії підприємств з утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності або балансоутримувачів цих об’єктів з власниками тимчасових споруд розташованих на території об’єктів благоустрою державної та комунальної власності може  укладатися  договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта  благоустрою. Типовий договір  щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, наказом від 12.11.2013 року №537,  зареєстровано в Мінюсті України  6 грудня 2013 р. за № 2073/24605

Виконком Скадовської міської ради, як зазначено у його рішенні, з метою вдосконалення порядку залучення пайової участі власників ТС затвердив власний «Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску)…»  І у цьому документові  встановлено, що суб’єкти господарювання можуть здійснювати розміщення ТС лише після укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, іншими словами, виконавчий комітет встановив обов’язок для зазначених суб’єктів господарювання укласти даний договір для провадження відповідної діяльності.

Тобто виконавчий комітет Скадовської міської ради визначає підписання  договору про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою обов’язковою умовою для розміщення засобів сезонної торгівлі, що, як зазначалося вище, суперечить  вимогам чинного законодавства

Обов’язок власника тимчасової споруди забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території та відновлення благоустрою передбачений частиною четвертою статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” та пунктом 2.22 Порядку.

Стаття 1 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” дає визначення “утримання в належному стані території” – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил 5 благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

Враховуючи положення частини четвертої статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою державної та комунальної власності має право вибору щодо того, яким чином він забезпечить належне утримання об’єкта благоустрою – самостійно чи шляхом укладання договору пайової участі.   У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язку власника тимчасової споруди щодо утримання в належному стані прилеглої до тимчасової споруди території уповноважені органи можуть притягнути його до адміністративної відповідальності відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

Таким чином, на законодавчому рівні визначений механізм впливу на суб’єкта господа-рювання, що розміщує тимчасову споруду на території об’єкта благоустрою, що належить до державної чи комунальної власності, та самостійно забезпечує належне утримання прилеглої території, в разі недотримання ним своїх обов’язків.

Вище наведене свідчить про те, що встановлення органами місцевого самоврядування обов’язку для суб’єктів господарювання укладати договори пайової участі, не є єдиним шляхом для забезпечення утримання об’єктів благоустрою у належному стані.

Тобто, нормами чинного законодавства не передбачено можливості встановлення органами місцевого самоврядування обов’язку власників тимчасових споруд укладати договір щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, що виступатиме в якості дозвільного документу для розміщення тимчасових споруд.

Власники тимчасових споруд не зобов’язані брати пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою при умові, що він особисто утримую територію навколо ТС.   На умовах договору, власник тимчасової споруди може фінансувати витрати на утримання прилеглої до тимчасової споруди території шляхом оплати частки витрат комунальньних підприємств на утримання в належному стані об’єкта благоустрою і це буде обов’язкова вимога для власників тимчасових споруд брати пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою.

В деяких містах підприємці звертались до органів Держпідприємництва України з проханням проаналізувати ситуації з пайовими внесками і на підставі аналізу було підготовано низку звернень до органів місцевого самоврядування та обласних прокуратур, з пропозиціями скасувати рішення органів місцевого самоврядування, які суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням установлених законом вимог.

Вважаю цю публікацію офіційним звернення до Скадовської міської ради привести свої нормативно-правові акти щодо  розміщення тимчасових споруд  до вимог чинного законодавства. Та надати відповідь у термін визначений законом публічно, на сайті Скадовської міської ради.

Шановні підприємці! Відстоюйте свої права !

Якщо мені не вірите, зверніться до фахівців. Знаєте як правильно на 100%, розкажіть.

Схожі записи

Як скадовчани ставляться до вакцинації від COVID-19

Ми, в групі "Скадовська толока" зробили опитування і подивились як скадовчани ставляться до вакцинації проти COVID-19. В опитуванні взяли участь 168 чоловік На сьогоднішній день, 68%...

Скадовські новини одним рядком. Про перемоги, вакцинацію у Скадовську, сміття на вулицях, ковбасу дешевшу ніж в СРСР

Все наше життя - новини. Коробкова Марія, учениця 10А класу опорного закладу "Академічний ліцей" отримала диплом та срібну медаль переможця Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких...

Як будуть щеплювати від коронавірусу. Питання які хвилюють скадовчан.

На першому етапі щеплення в Україні робитимуть лише мобільні бригади. Це група з лікаря, двох медсестер, водія та реєстратора, який фіксуватиме, кого вакцинували, і...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут

- Advertisement -

Свіжі новини

Як скадовчани ставляться до вакцинації від COVID-19

Ми, в групі "Скадовська толока" зробили опитування і подивились як скадовчани ставляться до вакцинації проти COVID-19. В опитуванні взяли участь 168 чоловік На сьогоднішній день, 68%...

Скадовські новини одним рядком. Про перемоги, вакцинацію у Скадовську, сміття на вулицях, ковбасу дешевшу ніж в СРСР

Все наше життя - новини. Коробкова Марія, учениця 10А класу опорного закладу "Академічний ліцей" отримала диплом та срібну медаль переможця Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких...

Як будуть щеплювати від коронавірусу. Питання які хвилюють скадовчан.

На першому етапі щеплення в Україні робитимуть лише мобільні бригади. Це група з лікаря, двох медсестер, водія та реєстратора, який фіксуватиме, кого вакцинували, і...

Тепло людських сердець

У діяльності громадської ради при Скадовській райдержадміністрації склалася добра традиція починати новий робочий рік з ґрунтовного підведення підсумків за рік минулий, звіту про досягнення...

У Скадовській міській раді депутати обрали заступників міського голови.

На VIІI сесії Скадовської міської ради VIІI скликання, першим питанням було розглянуто питання затвердження заступників міського голови. Кількістю 25 голосів "За" депутати обрали заступниками Скадовського міського...